Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia Program eller appar, som utokar funktionaliteten for enheter, skrivs med hjalp av Android-programvaruutvecklingspaketet och ofta Java-programmeringsspraket. Java kan kombineras med C / C ++, tillsammans med ett val av icke-standard kortid som tillater battre C ++-support. Go-programmeringsspraket stods ocksa, aven om det finns en begransad uppsattning applikationsprogrammeringsgranssnitt. SDK innehaller en omfattande uppsattning utvecklingsverktyg, inklusive en debugger, programbibliotek, en handenhetsemulator baserad pa QEMU, dokumentation, provkod och handledning. Initialt var Googles integrerade utvecklingsmiljo Eclipse med hjalp av pluginet for utvecklingsverktyg for Android. I december 2014 slappte Google Android Studio, baserat pa IntelliJ IDEA, som sin primara IDE for Android applikationsutveckling. Andra utvecklingsverktyg finns tillgangliga, inklusive ett inbyggt utvecklingspaket for applikationer eller tillagg i C eller C ++, Google App Inventor, en visuell miljo for nyborjare och olika plattformar for mobila webbapplikationer pa flera plattformar.

I januari 2014 presenterade Google en ram baserad pa Apache Cordova for portning av Chrome HTML 5-webbapplikationer till Android, inslagna i ett eget applikationsskal. Android har ett vaxande urval av program fran tredje part som kan kopas av anvandare genom att hamta och installera programmets Android-programpaket eller genom att hamta dem med ett programprogram som tillater anvandare att installera, uppdatera och ta bort program fran deras enheter. Google Play Butik ar den primara applikationsbutiken installerad pa Android-enheter som overensstammer med Googles kompatibilitetskrav och licensierar programvaran Google Mobile Services. Med Google Play Butik kan anvandare bladdra, ladda ner och uppdatera program som publicerats av Google och utvecklare fran tredje part. Fran och med juli 2013 finns det mer an en miljon applikationer tillgangliga for Android i Play Store. Fran och med juli 2013 har 50 miljarder applikationer installerats. Vissa operatorer erbjuder direktleverantors fakturering for kop av Google Play-program, dar kostnaden for programmet laggs till i anvandarens manadsrakning. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia